Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze website is ter informatieverschaffing en dienstverlening van klanten van Retro. De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Alle gebruikte foto’s geven slechts een indicatie van wat wij onze klanten hebben te bieden. Artikelen op de website kunnen reeds verkocht zijn.
Aan de inhoud kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend. Retro is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op de website en evenmin als gevolg van het mogelijk niet goed functioneren van deze website.

De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij Retro. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.